FPHU Eudarcap Dariusz Kobos
Zborówek 22, 28-133 Pacanów
tel. +48 41 379-94-09, fax. 41 379-98-760
info@eudarcap.com biuro@eudarcap.pl

Certyfikaty - Odzież robocza Major Protect

EN 470-1 Ochrona dla spawacza

en-470-1 Ta odzież chroni przed drobnymi odpryskami metalu (iskry spawalnicze) i przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniami. Odzież ochronna do spawania i podobnych procesów, odzież ochronna przed żarem i płomieniem. Ta odzież nie zapala się, gdy wsposób niezamierzony nastąpi kontakt z płomieniem zapłonowym. Chroni ona noszącego przed odpryskami metalu podczas spawania lub cięcia, lecz niekoniecznie przed większą ilością płynnego metalu podczas odlewania.

Sama odzież ochronna przed działaniem spawania/żaru nie chroni przed przeniknięciem prądu do ciała. Przy spawaniu łukowym należy przewidzieć odpowiednie izolujące warstwy pośrednie, aby uniknąć kontaktu spawacza z elementami przewodzącymi prąd jego wyposażenia. Izolujące działanie suchej odzieży ochronnej dla spawaczy zmniejsza się pod wpływem wody, wilgoci lub potu. Przy spawaniu w ciasnych pomieszczeniach należy szczególnie uważać, aby powietrze nie było nasycane tlenem.

Wskazówka odnośnie izolacji elektrycznej: w przypadku urządzeń spawania łukowego zgodnie z tą metodą spawania nie wszystkie części, które przewodzą prąd spawania, mogą zostać całkowicie osłonięte przed bezpośrednim kontaktem. Izolacja z tego względu musi zostać uzupełniona ochronnym wyposażeniem spawającego metodą łukową.


EN 531 Ochrona dla pracowników przemysłowych narażonych na wysokie temperatury

en-531 Odzież ochronna, która przewidziana jest do ochrony przed krótkim kontaktem z płomieniem i przynajmniej jednym z rodzajów żaru. Żar może być otaczający, promieniujący lub powodowany przed duże płynne odpryski metalu – lub występować w kombinacji tych oddziaływań. Zawsze muszą być spełnione wymogi ograniczonego rozszerzania się płomieni. Zwiększona zawartość tlenu w powietrzu zmniejsza ochronę odzieży przed zapalaniem się.

 • Kod A = ograniczone rozprzestrzenianie się płomieni
 • Kod B1-B5 = ochrona przed żarem otaczającym
 • Kod C1-C4 = ochrona przed żarem promieniującym

Kurtka: gdy jest noszona z artykułem 5020 obowiązują klasy ochrony: A, B3, C2

Ostrzeżenie: ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia zostaje zaprzepaszczone, gdy odzież zanieczyszczona jest materiałami palnymi. Zanieczyszczenia odzieży mogą prowadzić do zredukowania ochrony.


en343 EN 343 Odzież chroniąca przed wpływami atmosferycznymi

 • Opór przenikalności wody = klasa 2
 • Odporność na przenikanie pary wodnej = klasa 2 (odprowadzanie)
 • Kurtka: gdy jest noszona z artykułem 5020 obowiązują klasy ochrony:
 • Opór przenikalności wody = klasa 2
 • Opór przenikania pary wodnej = klasa 1 (odprowadzanie)

Ostrzeżenie: należy zwrócić uwagę na ograniczony czas noszenia.

Tylko kurtka 2-kolorowa EN 471 odzież ostrzegawcza

 • Klasa 3 powierzchnia tła i materiału odblaskowego
 • Poziom 2 materiału odblaskowego

Ostrzeżenie: należy zwrócić uwagę na ograniczony czas noszenia. Słuch i postrzeganie boczne może zostać pogorszone przez noszenie kaptura. Ograniczenie przy noszeniu: nosić ten artykuł zawsze z zapiętym zamkiem błyskawicznym. Utrzymywać czystość: właściwości wysokiej klasy widoczności zmieniają się z powodu zabrudzenia i zanieczyszczenia do innej klasy.


EN 13034 typ 6 Ochrona przed chemikaliami

en-13034 Odzież ochronna z ograniczoną skutecznością ochronną przed oddziaływaniem małych ilości rozpylonych (płynne aerozole, spray) lub rozpryśniętych (występujących pod niskim ciśnieniem) chemikaliów niskiego ryzyka. Brak pełnej bariery przed wnikaniem płynów, ponieważ stosujący w przypadku skażenia może na czas podjąć odpowiednie działania. Ta odzież ochronna stosowana jest np.: w przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz w laboratoriach.

Materiał, z którego składa się ta odzież ochronna, spełnia wymogi kontrolne ustalone wg odnośnych norm:

 • odporność na ścieranie klasa 4 > 1.000 cykli
 • odporność na rozdzieranie klasa 5 > 100 N
 • odporność na dziurawienie klasa 4 > 60 N
 • trwałość szwów klasa 5 ≥ 300 N

Każdy z tych wymogów klasyfikowany jest w poziomach wytrzymałości. Są one ujęte w EN 14325, Metody kontrolne i klasyfikacja wytrzymałości dla materiałów, szwów, połączeń i wiązań.

 • odpychanie cieczy (R = repellency)
 • odporność na przenikanie cieczy (P = penetation) Kontrole R i P następują z chemikaliami referencyjnymi H2SO4 (30 %), NaOH (10 %), o-ksylen (rozpuszczalnik, nierozcieńczony), butan-1-ol (rozpuszczalnik, nierozcieńczony).

Poziomy wytrzymałości:

H2SO4 R = klasa 3, P = klasa 3
NaOH R = klasa 3, P = klasa 3
o-ksylen R = klasa 2, P = klasa 3
butan-1-ol R = klasa 2, P = klasa 3

klasa 3 = R ≥ 95 %, P < 1 %
klasa 2 = R ≥ 90 %, P < 5 %
klasa 1 = R ≥ 80 %, p < 10 %

Ostrzeżenie: należy sprawdzić ochronę przed innymi chemikaliami. Odzież nie chroni przed rozpuszczalnikami! Należy zwracać uwagę na ograniczony czas noszenia. Jeśli zostanie przekroczony, może powstać szok termiczny związany z izolacją. W przypadku zanieczyszczenia odzieży chemikaliami przy zdejmowaniu należy unikać kontaktu ze skórą oraz kontaktu z odzieżą noszoną pod spodem. Aby nadal zapewnić optymalną ochronę należy zanieczyszczoną odzież niezwłocznie fachowo wyczyścić. Przed każdym użyciem należy zbadać odzież pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku wątpliwości odzież należy natychmiast zniszczyć i wymienić.


EN 1149 właściwości elektrostatyczne

en-531 Pomiar opadania ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiałów odzieżowych. Opadanie ładunku = przemieszczanie się ładunku przez lub poprzez materiał, przez co zmniejsza się gęstość ładunku lub potencjał powierzchni w tym punkcie, w którym znajdował się ładunek.

Należy zwracać uwagę na bezpieczne uziemienie np. poprzez przewodzące obuwie. (Opór przewodzenia obuwia < = 10ex8) Całkowite pokrycie ciała (także noszonej pod spodem odzieży), nie zdejmować w obszarach grożących eksplozją. Odzież zawsze nosić zapiętą. Do pracy w strefie eksplozji 0 i dla mieszanek gazowo/parowych grupy wybuchowej IIC odzież ta nie nadaje się. Niedozwolone są żadne zmiany w odzieży, włącznie z umieszczaniem logo.

Ostrzeżenie: skuteczność przeciwdziałania ładunkom elektrostatycznym spada wraz z ilością czyszczeń i czasu noszenia oraz w utrudnionych warunkach. Uszlachetnienie antystatyczne skuteczne jest tylko w ograniczonym czasie.


Taśma odblaskowa 3M® Scotchlite 8935

3M™ Scotchlite™ tkanina odblaskowa 8935 Silber, srebrna, została stworzona, aby po naniesieniu na odzież ostrzegawczą, zwłaszcza na odzież roboczą o zmniejszonej palności, polepszyć widoczność noszącego ją w ciemności i złych warunkach widoczności. Jednocześnie produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i świetną trwałością w użyciu. Przy oświetleniu światłami samochodu materiał świeci się na biało, także wówczas gdy noszący odzież znajduje się na obrzeżach drogi.

Scotchlite™ tkanina odblaskowa 8935 Silber, srebrna, składa się z bezpośrednio odblaskowych otwartych kulek szklanych, które naniesione są ze specjalną warstwą wiążącą na trwałą, trudno palną 100% tkaninę bawełnianą. Znacznie przekracza minimalne wartości odblasku wymagane na najwyższym poziomie wydajności (klasa 2). Właściwości retro odblaskowe są niezależne od ukierunkowania światła na odzieży.

Wysokiej jakości taśmę odblaskową można prać w temperaturze 60°C, 50 cykli domowego prania, zgodnie z EN 471.

Wysoka jakość na jednakowym poziomie Scotchlite™ tkaniny odblaskowej gwarantowana jest dzięki produkcji certyfikowanej zgodnie z ISO 9002.    

Wskazówka:

Ochrona dzięki odzieży zapewniona jest tylko wtedy, gdy noszona jest ona jako komplet. W przypadku dokonywania zmian, zwłaszcza przy umieszczaniu wszelkiego rodzaju emblematów, nie jest gwarantowana funkcja ochronna odzieży. Wyjątki należy uzgadniać pisemnie z producentem.

Copyright 2008-2013 Eudarcap | Wszystkie prawa zastrzeżone O nas  Współpraca  Właściciel strony